Yasal Faiz Hesaplama

İşleyen faizi öğrenmek istediğiniz tutarı aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra uygulanacak faiz türünü ve ilgili tarihleri de seçerek hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Yasal Faiz Hesaplama
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Örn. 19375,50
  2.   
  3.   
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Yasal faiz nedir?

Faiz ödenmesi gereken durumlarda ilgili faiz oranının kanunlarca belirlenmesi durumunda bu yöntemle işletilen faize yasal faiz denilmektedir.

Yasal faiz nasıl hesaplanır?

Yıllar itibariyle farklı faiz oranları kullanılmakta olduğundan, yasal faizi hesaplamanın en kolay yolu hesaplama aracımızı kullanarak hesaplama yapmaktır.

Adi kanuni faiz nedir?

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1 inci maddesi uyarınca Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, uygulanacak faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme kanunla belirlenen yıllık oran üzerinden yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanılan yıllık oran adi kanuni faiz olarak tanımlanmaktadır.

Temerrüt faizi nedir?

3095 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, kanunla belirlenen miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilmektedir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur. Buna ek olarka temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

Avans faizi nedir?

Merkez Bankasınca vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan avans işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranlarıdır.

Reeskont faizi nedir?

Merkez Bankasınca vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanan yıllık iskonto oranlarıdır.